Promed ultrasonografy w zasięgu ręki Chison

Serwis

Szczycimy się doświadczonym własnym serwisem prowadzącym instalacje nowego sprzętu, przeglądy, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Oferta naszych usług odpowiada potrzebom naszych klientów. Czuwa nad tym zespół 4 pracowników biurowych i 9 inżynierów zlokalizowanych na terenie całego kraju, który w pełnym wymiarze poświęca się obsłudze okołosprzedażowej i posprzedażowej oferowanego przez firmę Promed sprzętu, w tym nowoczesnej aparatury USG jaka znajduje się w portfolio firmy.

Dbając o jakość oferowanych usług, systematycznie podnosimy nasze kwalifikacje dzięki organizacji i uczestnictwie w specjalistycznych, branżowych szkoleniach w Polsce i za granicą organizowanych przez firmę Chison. Nasze kompetencje w zakresie instalacji, przeglądów technicznych, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla oferowanego sprzętu USG potwierdzają posiadane certyfikaty producenta.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji,

Mariusz Barnaś
Dyrektor Serwisu

PROMED S.A.
02-234 Warszawa
ul. Działkowa 56
tel. +48 22 839 19 44,  +48 22 839 99 94
fax +48 22 839 81 85

e- mail: serwis@promed.com.pl