Promed ultrasonografy w zasięgu ręki Chison

Produkty

ECO 2

Aparat posiada zaimplementowane rozwiązania z aparatów wyższej klasy takie jak obrazowanie harmoniczne, obrazowanie złożone, redukcje szumów czy możliwość automatycznej optymalizacji obrazu. Te cechy pozwalającą mu spełnić podstawowe wymagania na poziome prywatnej służby zdrowia i wyróżnić swoich właścicieli na wysoce konkurencyjnym rynku.

ECO 5

Aparat posiada zaimplementowane rozwiązania z aparatów wyższej klasy takie jak obrazowanie harmoniczne, obrazowanie złożone, redukcje szumów czy możliwość automatycznej optymalizacji obrazu. Te cechy pozwalającą mu spełnić podstawowe wymagania na poziome prywatnej służby zdrowia i wyróżnić swoich właścicieli na wysoce konkurencyjnym rynku.

ECO 6

Aparat posiada zaimplementowane rozwiązania z aparatów wyższej klasy takie jak obrazowanie harmoniczne, obrazowanie złożone, redukcje szumów czy możliwość automatycznej optymalizacji obrazu czy tak lubianą opcję „pełnego ekranu” poszerzającą ekran badania. Cechy te pozwalającą mu spełnić podstawowe wymagania na poziome prywatnej służby zdrowia i wyróżnić swoich właścicieli na wysoce konkurencyjnym rynku.